Numer wpisu:4739

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3526/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji Pomiędzy Przedsiębiorcami CLARITY z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Beata Gmurczyk

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót