Numer wpisu:5794

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:02/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 732/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:TOYA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót