Numer wpisu:1035

Data wpisu:02/20/2007

Data wydania wyroku:12/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 172/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Andrzej Szeliński

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Spółdzielnia ma prawo przesunąć termin oddania do użytku lokalu (...) w przypadku innych okoliczności mających obiektywny i realny wpływ na przebieg realizacji inwestycji”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót