Numer wpisu:3800

Data wpisu:10/10/2012

Data wydania wyroku:05/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3791/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"SEMEKO Grupa Inwestycyjna" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"[...] łączna powierzchnia użytkowa tego lokalu po jego wybudowaniu (ostateczna) może się zwiększyć lub zmniejszyć, nie więcej jednak niż o 5 (pięć) procent [...]"

Branża:Nieruchomości


Powrót