Numer wpisu:3044

Data wpisu:04/12/2012

Data wydania wyroku:08/29/2008

Sygnatura akt:XVII AmC 119/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Urszula Makuszewska

Oznaczenie pozwanego:Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku opóźnienia wpłaty, uczelnia obciąża studenta odsetkami w wysokości 12 % opłaty miesięcznej za każdy miesiąc zwłoki"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 183/10)

Branża:Edukacja


Powrót