Numer wpisu:1383

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Wstępna promocyjna cena lokalu oraz innych elementów wymienionych w par. 1 ust. 1 wraz z udziałem w gruncie, ustalona na poziomie cen z dnia 25.03.2005 r., wynosi:….......złotych brutto, słownie:….. złote brutto. Cena zawiera stawki podatku VAT obowiązujące w dniu podpisania - 7% od sprzedaży mieszkań oraz 22% od sprzedaży stanowisk postojowych."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót