Numer wpisu:2491

Data wpisu:09/13/2011

Data wydania wyroku:04/21/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1180/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Kobyliński, Andrzej Łomża - Biuro Podróży, Turystyki i Aktywnego Wypoczynku Glob G. Kobyliński, A. Łomża z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane przez Uczestnika"

Branża:Turystyka


Powrót