Numer wpisu:2544

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:03/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3214/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Ewelina Antiopoulos - VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, błędnego wykonania umowy lub błędnej interpretacji oferty przez inne biura (agentów) sprzedających ofertę Organizatora"

Branża:Turystyka


Powrót