Numer wpisu:6467

Data wpisu:06/17/2016

Data wydania wyroku:03/02/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 1972/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:"Jankowski Pulchny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wiśniowy Sad" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru notariusza spośród kancelarii notarialnych mających siedzibę w Warszawie, z tym, że w takim wypadku akt odbędzie się w siedzibie Dewelopera"

Branża:Nieruchomości


Powrót