Numer wpisu:5983

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:11/19/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1406/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Rafał Franz - Franz & Partners Centrum Nieruchomości w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli umowa przyrzeczona będzie poprzedzona umową przedwstępną zamawiający zobowiązuje się zapłacić połowę należnego wynagrodzenia w dniu jej podpisania, która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron transakcji"

Branża:Nieruchomości


Powrót