Numer wpisu:5301

Data wpisu:10/04/2013

Data wydania wyroku:07/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 4880/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja Granma z siedzibą w Wolsztynie

Oznaczenie pozwanego:Kent sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1525/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 lipca 2012 r.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót