Numer wpisu:4759

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:11/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 8181/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Stanisław Bojsza - "SPORTIMUS" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"SPORTIMUS.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską"

Branża:Inne usługi


Powrót