Numer wpisu:5818

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:07/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 8995/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron"

Branża:Nieruchomości


Powrót