Numer wpisu:4707

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:01/10/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 474/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Kuczyński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót