Numer wpisu:5982

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:11/26/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1400/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Rafał Franz - Franz & Partners Centrum Nieruchomości w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności możliwe jest tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego o rezygnacji ze sprzedaży-zamiany-wynajmu i po wpłaceniu Pośrednikowi zryczałtowanej kwoty zwrotu poniesionych wydatków w wysokości 3.000 zł"

Branża:Nieruchomości


Powrót