Numer wpisu:3887

Data wpisu:10/29/2012

Data wydania wyroku:06/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3195/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Marek Poprawski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez "Poprawski" w czasie jej obowiązywania"

Branża:Nieruchomości


Powrót