Numer wpisu:4221

Data wpisu:02/01/2013

Data wydania wyroku:08/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 378/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Studio 3 Investment Sp. z o.o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w wysokości ... zł (3 % ceny)"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 2071/12) zmieniające zaskarżone postanowienie w punkcie 2 wyroku

Branża:Nieruchomości


Powrót