Numer wpisu:5566

Data wpisu:03/11/2014

Data wydania wyroku:01/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9914/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Małgorzata Kobus - Małgorzata Kobus "OSKAR-DOM" Biuro Obrotu Nieruchomościami w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w § 7, Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Branża:Nieruchomości


Powrót