Numer wpisu:2659

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:07/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2724/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Grażyna Bednarz

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Czech, Dariusz Wolski - Dolnośląskie Centrum Nieruchomości DCN s.c. z siedzibą we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy oczekiwanej lub innej wymienionej w § 3 bez wiedzy Pośrednika tj. z jego pominięciem Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pośrednika oprócz należnego mu wynagrodzenia kary umownej w wysokości połowy ustalonego § 3.1 wynagrodzenia"

Branża:Nieruchomości


Powrót