Numer wpisu:4116

Data wpisu:12/11/2012

Data wydania wyroku:10/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5976/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Bednarski, Agata Bednarska

Oznaczenie pozwanego:Teresa Zobek, Roman Leśniak -"ALIANS" s.c. z/s w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:" (...) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości "ALIANS" s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości "ALIANS" s.c."

Branża:Nieruchomości


Powrót