Numer wpisu:5748

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/29/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 35686/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesław Musa, Józef Ruciński, Michał Chołys

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"mesoesteticsklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót