Numer wpisu:2613

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/17/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2232/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka - Biuro Podrózy Wist Travel s.c. Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka w Dąbrowie Górniczej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie oraz osób będących pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"

Branża:Turystyka


Powrót