Numer wpisu:5140

Data wpisu:08/05/2013

Data wydania wyroku:04/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3256/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Novartis Poland sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na nagrodę o zbliżonych właściwościach w przypadku zmiany oferty dostawców nagród"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót