Numer wpisu:2638

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2676/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Marzena Tabor - Agencja Turystyczna "Erbus"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta lub pilota wycieczki. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane."

Branża:Turystyka


Powrót