Numer wpisu:4521

Data wpisu:04/23/2013

Data wydania wyroku:02/19/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4581/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowość doręczenia przez właściwych operatorów (...) listów (...) kierowanych do (...) Uczestników"

Branża:Inne usługi


Powrót