Numer wpisu:4541

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2540/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Branża:Inne usługi


Powrót