Numer wpisu:3066

Data wpisu:04/17/2012

Data wydania wyroku:01/23/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 975/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia" S.A. z siedzibą w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie odpowiada za niewykonanie postanowień Regulaminu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w tym awarii technicznych i niedostępności serwisu internetowego"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót