Numer wpisu:5741

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:05/13/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5585/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Bartosz Śmietanka - Bartosz Śmietanka - "Mini Max" w Białymstoku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Uwagi:Na skutek zażalenia pozwanego na postanowienia zawarte w punktach 2 (dotyczył kosztów zastępstwa procesowego), 3 (dotyczył opłaty stałej od pozwu) i 4 (dotyczył publikacji prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 5585/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt VI ACz 4047/13 postanawił: zmienić punkt 2 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że nie obciążać pozwanego Bartosza Śmietanki kosztami zastępstwa procesowego powoda.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót