Numer wpisu:1253

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:04/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 66/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Co do terminowego wykonania przyjętych na siebie obowiązków strony poddają się rygorowi egzekucji wprost z tego aktu po myśli art.. 777 kodeksu postępowania cywilnego"

Branża:Nieruchomości


Powrót