Numer wpisu:4543

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:01/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3036/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego: "Domus Vini" Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót