Numer wpisu:954

Data wpisu:11/27/2006

Data wydania wyroku:08/24/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 115/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Interpretacji postanowień regulaminu studiów dokonuje rektor. Ustalenia interpretacyjne nie mogą być sprzeczne z przepisami statutu Szkoły”

Branża:Edukacja

Wyrok:

Powrót