Numer wpisu:2563

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:07/29/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1142/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z/s w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Biuro Podróży Soltur spółka z o.o. z/s w Krakowie (dawniej Przedsiębiorstwo Związkowe Soltur)

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Soltur nie ponosi odpowiedzialności za powyższe zmiany oraz opóźnienia wynikające ze złych warunków atmosferycznych i innych nieprzewidzianych okoliczności"

Branża:Turystyka


Powrót