Numer wpisu:2930

Data wpisu:03/01/2012

Data wydania wyroku:06/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 896/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego znajduje się zapis, że zarząd przedmiotową nieruchomością będzie sprawowany przez okres 5 lat przez Spółdzielnię lub firmę przez nią wskazaną"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót