Numer wpisu:2822

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:02/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 292/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) w przypadku imprezy turystycznej - przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy - 10% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 35 a 28 dniem - 25% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 27 a 15 dniem - 50% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 14 a 8 dniem- 65% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji między 7 a 1 dniem - 85% ceny imprezy od osoby, - przy rezygnacji w dzień rozpoczęcia imprezy lub niepojawieniu się przy jej rozpoczęciu - 100% ceny imprezy od osoby,
b) w przypadku biletów lotniczych na przeloty czarterowe - przy rezygnacji powyzej 30 dni przed wylotem - 20% ceny biletu, - przy rezygnacji między 29 a 22 dniem - 45% ceny biletu, - przy rezygnacji między 21 a 15 dniem - 65% ceny biletu, - przy rezygnacji między 14 a 8 dniem - 70% ceny biletu, - przy rezygnacji między 7 a 1 dniem - 80% ceny biletu, - przy rezygnacji w dzień wylotu lub przy niepojawieniu się (tzw. NOW SHOW) na lotnisku - 100%"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odrzuceniu apelacji

Branża:Turystyka


Powrót