Numer wpisu:1893

Data wpisu:04/19/2010

Data wydania wyroku:05/14/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 235/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie

Oznaczenie pozwanego:MST Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający może odstąpić od niniejszej umowy i zachować otrzymaną opłatę rezerwacyjną w sytuacji, gdy Kupujący nie przystąpi do podpisania Umowy Developerskiej w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3"

Branża:Nieruchomości


Powrót