Numer wpisu:1860

Data wpisu:02/25/2010

Data wydania wyroku:10/31/2008

Sygnatura akt:XVII AmC 45/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Magdalena Zych-Kasprzyk i Krzysztof Kasprzyk

Oznaczenie pozwanego:PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Pekao Development sp. z o.o. w Warszawie)

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Cena Nieruchomości Nabywcy może ulec zmianie, jeśli po zakończeniu budowy okaże się, że powierzchnia Mieszkania ulegnie zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w Projekcie Mieszkania o więcej niż 3%. Spółka powiadomi Nabywcę o wysokości i terminie dopłaty lub zwrotu kwot, wynikających z powyższej różnicy"

Branża:Nieruchomości


Powrót