Numer wpisu:4690

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3809/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Dorota Zych-Dąbrowska - A-Z Decor z siedzibą w Nadarzynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót