Numer wpisu:5978

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:09/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1736/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi jednomiesięczny czynsz netto"

Branża:Nieruchomości


Powrót