Numer wpisu:4564

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:12/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 8341/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Czesław Sikorski - "Art-Bud" w Wodzisławiu Śląskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń" "

Branża:Handel elektroniczny


Powrót