Numer wpisu:5477

Data wpisu:12/13/2013

Data wydania wyroku:08/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5627/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dominik Nogalski

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1538/12) oddalające apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Branża:Turystyka


Powrót