Numer wpisu:4725

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9114/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Studio Avalon Sp. J. Reklamacje nie spełniające podane procedury nie będą uwzględniane"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót