Numer wpisu:4501

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:07/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5165/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS (...)."

Branża:Usługi bankowe


Powrót