Numer wpisu:5807

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:07/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 13553/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"

Branża:Nieruchomości


Powrót