Numer wpisu:5751

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 20129/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Antosik, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Emil Hausmann, Danuta Panufnik, Jarosław Wagner, Anna Masłowska

Oznaczenie pozwanego:Auto Drap Sp. z o.o. w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót