Numer wpisu:1227

Data wpisu:08/22/2007

Data wydania wyroku:06/26/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 102/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Aleksandra Pupiejko

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Jeżeli na podstawie wniosku, złożonego dokumentu lub oświadczenia Ubezpieczający uzyskał nienależną obniżkę składki, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania dopłaty składki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda już powstała - prawo obniżenia odszkodowania o kwotę zaniżonej składki lub prawo całkowitego jego odmówienia."

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Sygn akt VI ACa 1095/06)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót