Numer wpisu:4665

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2995/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Urszula Kopczyńska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłki wynikłe z winy spedytora"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót