Numer wpisu:5830

Data wpisu:10/24/2014

Data wydania wyroku:06/24/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 33578/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Paweł Pyć, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Joanna Marciniak, Marianna Farbicka, Agnieszka Mielecka, Teresa Krysiak, Agnieszka Zglińska, Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Katarzyna Panufnik, Daria Krysiak

Oznaczenie pozwanego:ESB-SERWIS sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia"

Branża:Inne usługi


Powrót