Numer wpisu:5801

Data wpisu:08/29/2014

Data wydania wyroku:12/22/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 5156/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wioletta Winiarska - Art. Maginarium z siedzibą w miejscowości Brzostek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Art. Maginarium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurierskich"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót