Numer wpisu:5827

Data wpisu:10/17/2014

Data wydania wyroku:06/24/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 33582/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Józef Ruciński, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Danuta Panufnik

Oznaczenie pozwanego:ESB-SERWIS sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy"

Branża:Inne usługi


Powrót