Numer wpisu:2161

Data wpisu:02/04/2011

Data wydania wyroku:05/14/2010

Sygnatura akt:VI ACa 1175/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) - przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego - 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót